«کوله‌پشتی» مادّه‌ی ۲۶

سفر را آغاز کنید!

به «کوله پشتی» مادّه‌ی ۲۶—™ابزار جهانی حقوق بشر برای تحرّک دانشگاهی—خوش آمدید!

 

«کوله پشتی» مادّه‌ی ۲۶—™ جوانان را قادر می‌سازد تا برای تحصیلات عالی، تعلیم و تربیت و مسیرهای شغلی خود برنامه‌ریزی کنند و به آنها سازمان دهند. با «کوله‌پشتی»، جوانان می‌توانند موفّقیّت‌ها، دستاوردها و اهداف خود را بیان کنند.

 

عمدتاً، روشی را برای آنها فراهم می‌کند تا بتوانند با اطمینان با دانشگاه‌ها، آژانس‌های بورس تحصیلی و حتّی کارفرمایان، سوابق تحصیلی و شغلی، موفّقیّت‌های حرفه‌ای و اهداف خود را به اشتراک بگذارند و آنها را ذخیره نمایند. «کوله‌پشتی» ارتباطات را گسترش می‌دهد و این امکان را فراهم می‌سازد که همه به حساب آورده شوند، بخصوص جوانان پناهنده و در معرض خطر.

 

درباره‌ی «کوله‌پشتی» بیشتر بدانید!

چه کسانی باید از «کوله‌پشتی» استفاده کنند؟

اکنون، «کوله‌پشتی» برای افراد ۱۸ سال به بالا طرّاحی شده که دارای مدرک دیپلم یا کارشناسی هستند و تحصیلات آنان تحت‌الشّعاع جنگ، درگیری یا شرایط اقتصادی قرار گرفته است. روزی فرامی‌رسد که در آن «کوله‌پشتی» در دسترس همگان قرار خواهد گرفت.

چگونه می‌توان به «کوله‌پشتی» دسترسی پیدا کرد؟

کاربران «کوله‌پشتی» باید به اینترنت دسترسی داشته و دارای آدرس الکترونیکی باشند. کاربران «کوله‌پشتی»  در رویدادهایی که در دانشگاه‌های محلّی و مراکز تجمّع برگزار می‌شود، با کمک مشاوران و راهنمایان، برای «کوله‌پشتی» ثبت‌نام می‌کنند. به منظور دریافت اطّلاعات بیشتر در موردِ «کوله‌پشتی»، طنزِ «امید خوب است. برنامه‌ریزی بهتر است: کوله‌پشتی مادّه‌ی ۲۶» را بخوانید.

برای نمونه‌ای از «کوله‌پشتی»، به اینجا بنگرید.

همکاری و آماده‌سازی مهم است: ایجاد مشارکت برای «کوله‌پشتی»

«کوله‌پشتی» ابزاری قدرتمند برای توانمندسازی تحرّک دانشگاهی است و برای بهره‌گیری کامل از توانایی این ابزار، آمادگی ضروری است. همکاری‌ بین سازمان‌های غیردولتی، کالج‌ها، دانشگاه‌ها و سایر آژانس‌های آموزش و پرورش، نقش مهمّی را در حمایت از طرح «کوله‌پشتی» و کسب نتیجه‌ی مطلوب برای کاربران آن، ایفا می‌کند.

درباره‌ی اینکه چگونه سازمان شما می‌تواند کمک کند تا کاربران «کوله‌پشتی» آماده و شناسایی شوند، بیشتر بخوانید. 

ارزشیابی مدارک تحصیلی: افزودن اعتبار و فراهم‌سازی مسیر‌هایی برای تحرّک

کاربران «کوله‌پشتی» می‌توانند برای ارزشیابی مدارک تحصیلی یا بازسازی سوابق دانشگاهی، به منظور کمک به آنها در امر پذیرش در مقاطع مختلف آموزش عالی، درخواست دهند. در مورد اینکه چگونه سازمان شما می‌تواند کاربران «کوله‌پشتی» را شناسایی و کمک کند، بیشتر بخوانید.

از «کوله پشتی» مادّه‌ی ۲۶ و حقِّ انسانی تحصیل برای همه، حمایت کنید

درباره‌ی ابتکارات «کوله‌پشتی» که در جریان است—از جمله پروژه‌ی «قطب‌نما» که به کاربران «کوله‌پشتی» فرصت‌های جدیدی را در عرصه‌ی مشاوره‌ی شغلی و امور دانشگاهی و دسترسی به کار معرّفی می‌کند—و چگونگی کمک به حمایت از «کوله‌پشتی» و تلاش‌های آن برای حفاظت و ارتقاءِ حقِّ انسانی برای آموزش و پرورش، بیشتر بدانید.

اطّلاعات تماس

کیت دیوید واتنپا

مدیر «کوله پشتی» مادّه‌ی ۲۶  

امور جهانی

استاد و مدیر مطالعات حقوق بشر

دانشکده‌ی ادبیّات و علوم

۰۴۷۰-۷۵۲ (۵۳۰)

kwatenpaugh@ucdavis.edu

 

نیکی گری روتامو

معاون مدیر «کوله پشتی» مادّه‌ی ۲۶

امور جهانی

۰۴۷۰-۷۵۲ (۵۳۰)

ngreyrutamu@ucdavis.edu

 

هنوز سؤال دارم!