منابع برای راهنمایی

 
کتاب راهنمای «کوله‌پشتی»

کتاب راهنمای «کوله‌پشتی» طرّاحی شده است تا به راهنمایان «کوله‌پشتی» در برگزاری رویدادهای ثبت‌نام «کوله‌پشتی» کمک کند. کتاب راهنمای «کوله‌پشتی» تاریخچه‌ای از «کوله‌پشتی» و خلاصه‌ای از نحوه‌ی عملکرد آن را ارائه می‌دهد.

کتاب طنزِ «امید خوب است. برنامه‌ریزی بهتر است: کوله‌پشتی مادّه‌ی ۲۶»

طنز «کوله‌پشتی» نمایشی دیداری از «کوله‌پشتی» است.

راهنمای ارجاع «کوله‌پشتی»

راهنمای ارجاع به سازمان‌ها کمک می‌کند تا کاربران «کوله‌پشتی» را برای استفاده از «کوله‌پشتی» شناسایی و آماده کنند. این راهنما، ویژگی‌های گوناگون «کوله‌پشتی» و نحوه‌ی استفاده‌ی بهینه از آنها را شرح می‌دهد.

فهر ست بازبینی راهنمای ارجاع «کوله‌پشتی»

فهر ست بازبینی روشی ساده در تعیین میزان آمادگی یک فرد برای استفاده از «کوله‌پشتی» است.

کارت‌پستال اطّلاع رسانی «کوله‌پشتی» (انگلیسی و عربی)

کارت‌پستال «کوله‌پشتی» می‌تواند چاپ و در بین جوانان واجد شرایط توزیع شود. این کارت‌پستال، اطّلاعاتی اوّلیّه در مورد صلاحیّت برای «کوله‌پشتی»، به انگلیسی و عربی، در بر دارد.