ارزشیابی مدارک تحصیلی

ارزشیابی مدارک تحصیلی: نمایان ساختن دستاوردهای خود

اگر کاربران «کوله‌پشتی» قصد ادامه‌ی تحصیل را دارند، ممکن است لازم باشد ریزِ نمرات دانشگاهی و دانشنامه‌ی خود را به تأیید ارزیابان معتبر بین‌المللی برسانند.

ارزشیابی مدارک تحصیلی چیست؟

نظام‌های آموزش عالی در سراسر جهان، برای پذیرش شرایط مختلفی دارند. همچنین، آنها روش‌های متعدّدی برای قبول کردن واحد‌های گذرانده‌شده دارند. ارزشیابی مدارک تحصیلی، روشی است که از طریق آن یک متخصّص می‌تواند ریزِ نمرات و سایر مدارک دانشگاهی شما را بررسی کرده و تعیین کند که چند واحد درسی در نظام آموزشی دیگر قابل‌قبول است. اگر واجدِ شرایط ارزشیابی باشید، یک ارزیاب، مدارک شما را بررسی و گزارش می‌کند؛ شما می‌توانید آن گزارش را در «کوله‌پشتی» ذخیره کنید و در صورت نیاز، به اشتراک بگذارید. این گزارش تحلیل مفصّلی از عملکرد علمی شما خواهد بود که معادل آن را در یک نظام آموزشی متفاوت، مشخّص می‌کند.

چرا ارزشیابی مدارک تحصیلی مهم است؟

ارزشیابی مدارک تحصیلی، در کنار موارد دیگر در «کوله‌پشتی» شما، می‌تواند به مسئولان پذیرش، ارائه‌دهندگان بورس تحصیلی و حتّی کارفرمایان کمک کند تا کارهایی را که قبلاً برای تحصیل خود انجام داده‌اید، درک کنند. این امر به آنها فرصت می‌دهد تا در مورد پذیرش شما در دانشگاه و اعطای بورس تحصیلی و پیشنهاد شغل به شما، تصمیمات آگاهانه‌تر و عادلانه‌تری بگیرند.

اگر تمام مدارک خود را نداشته باشم یا نسخه‌ی رسمی موجود نباشد، چه اتّفاقی می‌افتد؟

نداشتن تمامی مدارک تحصیلی یا نسخه‌های رسمی، یک مشکل شایع در بین جوانانی است که از کشورهای خود گریخته‌اند یا با انواع دیگری از مشکلات روبرو شده‌اند. ارزیابان مدارک تحصیلی اغلب می‌توانند با استفاده از جزئیّات سوابق شما، از جمله اطّلاعات موجود در «کوله‌پشتی»، در مورد دانشگاه‌ها و مدارسی که در گذشته در آن تحصیل کرده‌اید، تاریخچه‌ی تحصیلی شما را بازسازی کنند. برای آغاز فرآیند بازسازی، شما باید حدّاقل یک سند صادر‌شده از یک مؤسّسه‌ی آموزشی داشته باشید. پس از اتمام فرآیند، ارزیاب یک گزارش به شما ارائه می‌دهد.

آیا یک دانشگاه مجبور است گزارش‌های ارزیابان مدارک تحصیلی را قبول کند؟

خیر. گزارش‌های ارزیابان مدارک تحصیلی، توصیه‌ای تخصّصی است که در اختیار دانشگاه‌ها قرار می‌گیرد. دانشگاه‌ها پیش از قبول کردن آن ارزشیابی‌ها و دیگر موارد، از استانداردها و قضاوت خود استفاده خواهند کرد. بر طبق تجربه‌ی ما، در امر تصمیم‌گیری، بسیاری از دانشگاه‌ها از این‌گونه ارزشیابی‌ها استفاده می‌کنند. ارزشیابی مدارک تحصیلی ابزاری مهم و قدرتمند برای کمک به توانمندسازی شما در برقراری ارتباط اوّلیّه یا مجدّد با آموزش عالی است.

موارد الزامی برای درخواست ارزشیابی مدارک تحصیلی:

به طور کلّی، کاربرانی که دارای نیازها و صلاحیّت‌های زیر هستند، واجد شرایط خواهند بود.

۱. باید اسنادی را ارائه دهند که نشان دهد می‌خواهند به آموزش عالی دست پیدا کنند:

  • متقاضی باید موضوع مطالعه را مشخّص کرده باشد.
  • متقاضی باید مؤسّسات بالقوّه برای تحصیل را شناسایی کرده باشد.
  • متقاضی باید راه‌های پشتیبانی یا بورس‌های تحصیلی بالقوّه را شناسایی کرده باشد.

۲. باید نیاز به ارزیابی برای اشتغال یا مجوّز داشته باشند:

  • متقاضی باید دارای مدرک دیپلم فنّی یا فوق دیپلم یا گواهی معتبر برای دستیاری باشد به منظور ورود به بازار کار.
  • متقاضی باید دارای مدرک دانشگاهی باشد به منظور اینکه بتواند در یک حرفه مانند پزشکی، مهندسی، دندانپزشکی، داروسازی، دامپزشکی، حقوق و غیره فعّالیّت کند.

توجّه: کاربرانی که دارای وضعیّت پناهندگی در یکی از کشورهای اتّحادیّه‌ی اروپا هستند، واجد شرایط برای پذیرش در دانشگاه نیستند، زیرا در حال حاضر، «گذرنامه‌ی صلاحیّت اروپایی برای پناهندگان و مجوّز دانشگاهی» وجود دارد.

اگر درباره‌ی صلاحیّت و لزوم ارزشیابی مدارک تحصیلی خود سؤالی دارید، لطفاً با «کوله‌پشتی» تماس بگیرید:

Article26Backpack@ucdavis.edu یا Article26Backpack@aub.edu.lb

کاربران با تماس با «کوله‌پشتی» می‌توانند درخواست ارزشیابی کنندarticle26backpack@ucdavis.edu