اطّلاعات بیشتری درباره‌ی «کوله‌پشتی»

«همه حقّ تحصیل را دارند. تحصیل باید رایگان باشدحدّاقل در مراحل ابتدایی و پایه. تحصیلات ابتدایی باید الزامی باشد. تحصیلات فنّی و حرفه‌ای به نحو گسترده‌ای باید فراهم شود و آموزش عالی به طور یکسان در اختیار همگان، بر اساس شایستگی آنان، باید قرار گیرد.»

—— مادّه‌ی ۲۶ اعلامیّه‌ی جهانی حقوق بشر، ۱۹۴۸

 

کمک به پناهندگان برای بازیابی حقّ تحصیلی

«کوله‌پشتی مادّه‌ی ۲۶» یک ابزار جهانی حقوق بشر است که به تحرّک دانشگاهی و شغلی قدرت می‌بخشد و برای رفع موانع بنیادین و اجتماعی‌ای ایجاد شده است که در حین تلاش جوانان آسیب‌پذیر و پناهندگان برای ادامه‌ی تحصیل یا یافتن شغل، پدید می‌آید. این پروژه که توسّط «گرنت بنیاد فورد» حمایت می‌شود، درصدد ایجاد یک تحوّل اساسی در شیوه‌ی شکل‌گیری، ذخیره‌سازی و اشتراک‌گذاری هویّت تحصیلی و حرفه‌ای پناهندگان و کسانی است که تحصیلات آنان به دلیل جنگ، بلایای طبیعی و فروپاشی اقتصادی، دچار اختلال شده است.

«کوله‌پشتی مادّه‌ی ۲۶» که مطابق با «مادّه‌ی ۲۶ اعلامیّه‌ی جهانی حقوق بشر»، نام‌گذاری شده است، تأکید می‌کند که تحصیل حقّ همگان است. سرپرست پروژه «کیت دیوید واتنپا»استاد و مدیر مطالعات حقوق بشراست و در دفتر امور جهانی دانشگاه کالیفرنیا در «دیویس» فعّا‌لیّت می‌کند. برای اینکه «کوله‌پشتی» در اختیار جوانان نیازمند قرار گیرد و به ثمر برسد، تیمی بین‌المللی و چندرشته‌ای گردِ هم آمده است:

  • دانشگاه کالیفرنیا در «دیویس»
  • انجمن مدیران امور آموزشی و مسئولین پذیرش در دانشگاه‌های آمریکا
  • مؤسّسه‌ی امور بین‌الملل و سیاست‌گذاری عمومی «عصام فارس» در دانشگاه آمریکایی «بیروت»

چرا اکنون؟

تصوّر کنید یک دانشجوی جوان اهل سوریه هستید. شما و خانواده‌تان مجبور شده‌اید از جنگ و خشونت فرار کنید. می‌خواهید قدم در مسیری ناشناخته و دشوار بگذارید و قصد دارید وارد یکی از رشته‌های مرتبط با پزشکی یا مهندسی شوید، یا اینکه به تدریس بپردازید. می‌خواهید مسیر خود را ادامه دهید.

به محض آنکه در لبنان، اردُن، ترکیه یا یونان پناه می‌گیرید، و مانند صدها هزار جوان دیگر، سعی می‌کنید ارتباطی دوباره با آموزش عالی برقرار کنید، امّا اکنون با مشکلات جدیدی مواجه می‌شوید. به عنوان مثال، اگر پناهنده هستید و دانشگاه‌ شما بسته یا نابود شده است، آیا ریزِ نمرات رسمی خود را دارید؟

داشتن سند فوقو به اشتراک گذاشتن آن‌می‌تواند منجر به برقراری ارتباط مجدّد شما با آموزش عالی و ایجاد آینده‌ای بهتر برای خود و خانواده‌تان شود.

«کوله‌پشتی مادّه‌ی ۲۶» برای حلّ چالش‌هایی از این قبیل برای پناهندگان و دیگر جوانان آسیب‌پذیر طرّاحی شده است که از طریق آن، چنین افرادی قادر می‌شوند تا با دانشگاه‌ها، آژانس‌های بورس تحصیلی و حتّی کارفرمایان، سوابق تحصیلی و شغلی و همچنین اهداف خود را به اشتراک بگذارند.

از جمله قابلیّت‌های فراوان «کوله‌پشتی» ذخیره کردن، به اشتراک‌گذاشتن و نگاه داشتن ریزِ نمرات، مدارک تحصیلی و انواع دیگری از گواهی‌نامه‌ها‌ی ارزشیابی‌شده است که با روشی اطمینان‌بخش صورت می‌گیرد. این پروژه فراتر از یک «برنامه» است: یک اکوسیستم ایجاد می‌کند تا پناهندگان و سایر جوانان در معرضِ خطر، بتوانند با مؤسّسات، دوره‌ها و کارفرمایانی ارتباط برقرار کنند که قادر هستند به بهترین نحو به آنان کمک کنند.

دانشگاه کالیفرنیا در «دیویس» با همکاری انجمن مدیران امور آموزشی و مسئولین پذیرش در دانشگاه‌های آمریکا و دانشگاه آمریکایی «بیروت»، «کوله‌پشتی» را برای پناهندگان و جوانان در معرضِ خطر در لبنان،  برای اوّلین بار توسعه می‌دهد، به مرحله‌ی عمل درمی‌آورد و ارزیابی می‌کند.

سپس، «کوله‌پشتی مادّه‌ی ۲۶» برای اجرای گسترده در خاورمیانه توسعه پیدا خواهد کرد، بخصوص در مناطقی که از همه بیشتر تحت‌الشّعاع جنگ در سوریه قرار گرفته‌اند. امّا هدف دیگر، رساندن این ابزار به جوانان بیشتری در خارج از منطقه است.